• Welkom

  Welkom op de nieuwe homepage van Atletiek Vereninging Spartacus, de atletiek vereniging voor Noord-West Friesland, gevestigd in Franeker.   Op deze vernieuwde website vind je informatie over de vereniging, het sportcomplex, de trainingen en de wedstrijden. Bovendien is er een afdeling "Mijn Spartacus" waarin informatie wordt vermeld die alleen voor clubleden beschikbaar is. Dit heeft te maken met de wet op de privacy waar persoonsgegeven en -afbeeldingen uitsluitend beschikbaar zijn voor de leden van onze vereniging, middels een persoonlijke inlogcode.

 • Start To Finish 29 april 2017

  Zaterdag 29 april 2017

  Start to Finish 3 km

  Heidi Mooij

  18.27

  Maarten Schols

  18.31

  Erwin van Bruggen

  Daniëlla Roersma

  18.37

  Erwin Schols

  18.57

  Patricia Kloostra

  19.48

  Grietje Barkhof

  20.33

  Linda Kuipers

  20.52

  Hillie Vellinga

  22.50

  Start to Finish 4,5 km

  Menno Bakker

  22.07

  Titia Galema

  27.18

  Start to Finish 6 km

  Marc Kerkhof

  29.09

  Larissa Spijkerman

  30.15

  Reinoud Monsma

  31.05

  Warfa Abdi

  31.38

  Fokje IJtsma

  Jelly van der Velde

  31.59

  Gerke Boekema

  40.10

  Johan Zijlstra

  43.27

 • Kortlopend lidmaatschap bij AV Spartacus

  Kortlopend lidmaatschap bij AV Spartacus

  AV Spartacus biedt, naast de Start to Run, kortdurende opstartcursussen voor lopers die zich in enkele maanden willen voorbereiden op een specifiek hardloopevenement.

  Ook andere sporters (bijvoorbeeld hockeyers, voetballers, schaatsers of triatleten) kunnen gebruik maken van een kortlopend lidmaatschap bij AV Spartacus.

  Omdat AV Spartacus is aangesloten bij de Atletiekunie, dient zij zich te houden aan de richtlijnen die gelden bij een kortdurend lidmaatschap. Mede hierdoor wordt een ongewenste situatie voorkomen waarin de vereniging onderverzekerd is, en daarmee risico’s loopt die niet volledig worden afgedekt door de collectieve WA-verzekering van de Atletiekunie.

  Voorwaarden kortlopend verenigingslidmaatschap

  De Atletiekunie heeft speciaal voor dit soort tijdelijke (loop)sporters een kortlopend lidmaatschap ontwikkeld. Het kortlopend lidmaatschap houdt het volgende in

  -Lidmaatschap van drie maanden

  -Verlenging met drie maanden is éénmaal mogelijk

  -Alleen van toepassing voor de lidcategorie 'recreatieve lopers'

  -Let op: kortlopend lidmaatschap is alleen mogelijk bij groepen van 5 personen of meer!

  -Ingangsdatum altijd per 1e van de maand; bij AV Spartacus ingaand op 1 juni en geldig tot 1 september

  -De bondsafdracht 2017 bedraagt € 6,55 voor drie maanden, waarbij de administratiekosten reeds zijn inbegrepen

  -Kosten voor een kortlopend lidmaatschap bij AV Spartacus zijn €50,-

  -Als na afloop van het kortlopend lidmaatschap een normaal verenigingslidmaatschap wordt aangegaan, moet dit gemeld worden bij de Ledenadministratie van de Atletiekunie:

  -Leden met een kortlopend lidmaatschap zijn volledig verzekerd, maar krijgen geen ledenpas.

  Aanmelding kortlopend lidmaatschap

  Sporters van andere verenigingen of belangstellenden voor een opstartcursus met een specifiek doel kunnen zich tot 1 mei van het lopend jaar aanmelden door een mail te sturen naar secretariaat@avspartacus.nl

 • Buurtsportcoaches Franekeradeel

  Buurtsportcoaches

  Gemeente Franekeradeel neemt sinds 1 jan 2013 deel aan de rijksregeling "Sport en Bewegen in de Buurt", oftewel de regeling voor buurtsportcoaches. Doel van dit programma is dat sport- en beweegaanbieders het sporten en bewegen in de buurt stimuleren. Daarnaast wil men de leefbaarheid in de wijk verbeteren, een gezonde leefstijl stimuleren en de saenwerking tussen lokale organisaties versterken. Een buurtsportcoach wordt binnen de gemeente ingezet om sport- en beweegaanbod te organiseren. In Franekeradeel worden de vertegenwoordigers vanuit Franekeradeel Actief ingezet als buurtsportcoach. Gemeenten krijgen structurele subsidie voor de inzet van buurtsportcoaches. Zo'n coach wordt binnen de gemeente ingezet om sport- en beweegaanbod te organiseren.

  Onze gemeente beschikt feitelijk al over buurtsportcoaches. Dit zijn de vertegenwoordigers van de lokale organisaties en verenigingen, die bij het breedtesportproject "Franekeradeel Actief" zijn aangesloten. Met behulp van hen heeft Franekeradeel Actief met succes al vele structurele bewegingsactiviteiten opgezet, voor zowel jong als oud. In samenspraak met deze organisaties heeft de gemeente er daarom voor gekozen deze bestaande functies in te zetten als buurtsportcoach.

  Op woensdagmiddag 30 januari 2013 was er een feestelijke startbijeenkomst op het gemeentehuis. Hierbij ondertekenden zowel de gemeente als alle organisaties met een buurtsportcoach, een brede samenwerkingsovereenkomst.

  De volgende organisaties hebben een buurtsportcoach/meerdere buursportcoaches (per 1 jan 2013):
  De Skûle, (Aksie) Radius, PCBO, Simon Vestdijk, Anna Maria van Schurman, Gezondheidscentrum het Want, Atletiekvereniging Spartacus, Kinderopvang Friesland, Zwembad Bloemketerp, Sportcentrum Shape, Tennisschool v/d Lecq & Hilwerda,  Handbalvereniging Jupiter ’76 en Stichting Welzijn Ouderen.