• De eieractie 2017 heeft €196 opgebracht. Dat is een mooi resultaat. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen: HARTELIJK BEDANKT!