Word lid!
Lid worden

Lid worden

Meld je aan als lid van A.V. Spartacus en doe ook mee met de leukste vereniging van het noorden.
Heb je besloten lid te worden van de club? Dan kun je je aanmelden door het onderstaande formulier in te vullen.

Kosten lidmaatschap AV Spartacus

De bedragen tbv de Atletiek Unie worden jaarlijks door de AU bepaald.
 

  Contributie per jaar/per kwartaal AU bijdrage
2023*
AU wedstrijd licentie
2023*/**
Pupillen 112,- /                          28,-- 16,45 8,90
Junioren 122,-/                          30,50 17,35 15,85
Senioren
 
150,-/                          37,50 18,80 25,35
 
  • Administratiekosten AU: €8,20 eenmalig
  • Administratiekosten AVS: €5,- eenmalig
  • *)  Bij aanmelding vanaf 1 oktober t/m 31 december 75% korting op de AU bedragen.
  • **) AU wedstrijdlicentie is optioneel, afhankelijk van of men aan officiele wedstrijden wenst deel te nemen, voor jeugdleden vaak van toepassing, zoals Athletic Champs.

Voorwaarden

Voorwaarden van lidmaatschap:

  • Het lidmaatschap van Atletiekvereniging Spartacus (AVS) wordt voor onbepaalde tijd aangegaan en gaat in per 1e van de maand volgend op de aanmeldingsdatum. Er zijn bij aanmelding eenmalig administratiekosten verschuldigd.
  • Het lidmaatschap kan per 1 juli en per 1 januari worden beëindigd, met voorwaarde van minimaal een half jaar lidmaatschap. Opzegging minimaal 1 maand vooraf, dus voor 1 juni of 1 december.
  • Er wordt de mogelijkheid tot tijdelijke stopzetten van de contributiebetaling geboden bij opgave van een goede reden (zoals langdurige blessure). Dit in goed overleg met ledenadministratie en trainer.
  • Contributies worden in jaarbedragen aangegeven en op basis van machtiging per kwartaal afgeschreven. De machtiging wordt bij aanmelding gegeven (zie aanmeldingsformulier). De jaarcontributie wordt naar rato van duur lidmaatschap verrekend.
  • AVS is een Atletiekunie (AU) vereniging. Derhalve is een lid van AVS tevens verplicht lid van AU en betaalt via AVS hiertoe contributie.
De contributie van AU wordt in het 1e kwartaal of in de 1e afschrijving na aanmelding geïnd. Dit geldt ook voor de eventuele van toepassing zijnde wedstrijdlicentie. Verder zijn de voorwaarden (en voordelen) van AU van toepassing (aanmelding, opzegging administratiekosten, contributiebedragen, pas, verzekering e.d.)

Kosten
Zie voor info/voorwaarden van AU: www.atletiekunie.nl

Opzegging lidmaatschap

Wil je jouw lidmaatschap opheffen dan kan je een mail sturen naar:
ledenadministratie@avspartacus.nl