• Aanmelden AV Spartacus

  Heb je besloten lid te worden van de club? Dan kun je je aanmelden door het formulier "Aspirantlid Aanmelden" in te vullen en vervolgens op "verzenden" te klikken. Het aanmeldingsformulier wordt dan vanzelf naar de ledenadmisistratie gestuurd. Het aanmeldingsformulier kun je vinden onder "Aanmeldformulier" in het keuzemenu.

  Na aanmelding wordt de ingang van je lidmaatschap bevestigd door de ledenadministratie.

  Voorwaarden lidmaatschap:

  - Het lidmaatschap van Atletiekvereniging Spartacus (AVS) wordt voor onbepaalde tijd aangegaan en gaat in per 1e van de maand volgend op de aanmeldingsdatum. Er zijn bij aanmelding eenmalig administratiekosten verschuldigd.

  - Het lidmaatschap kan per 1 juli en per 1 januari worden beëindigd, met voorwaarde van minimaal een half jaar lidmaatschap. Opzegging minimaal 1 maand vooraf, dus voor 1 juni of 1 december.

  - Er wordt de mogelijkheid tot tijdelijke stopzetten van de contributiebetaling geboden bij opgave van een goede reden (zoals langdurige blessure). Dit in goed overleg met ledenadministratie en trainer.

  - Contributies worden in jaarbedragen aangegeven en op basis van machtiging per kwartaal afgeschreven. De machtiging wordt bij aanmelding gegeven (zie aanmeldingsformulier). De jaarcontributie wordt naar rato van duur lidmaatschap verrekend.

  - AVS is een Atletiekunie (AU) vereniging. Derhalve is een lid van AVS tevens verplicht lid van AU en betaalt via AVS hiertoe contributie.

  De contributie van AU wordt in het 1e kwartaal of in de 1e afschrijving na aanmelding geïnd. Dit geldt ook voor de eventuele van toepassing zijnde wedstrijdlicentie. Verder zijn de voorwaarden (en voordelen) van AU van toepassing (aanmelding, opzegging administratiekosten, contributiebedragen, pas, verzekering e.d.)

  Kosten

  Zie hiervoor de website van AU: www.atletiekunie.nl

  Kosten lidmaatschap AV Spartacus

  (per 1 juli 2015, vastgesteld in algemene ledenvergadering 15 april 2015) De bedragen tbv de Atletiek Unie worden jaarlijks door de AU bepaald.

   

  Contributie

  AU bijdrage2018

  AU Wedstrijdlicentie**

  Contributie

  per kwartaal

  Pupillen

  102,00

  15,30

  8,25

  25,50

  Junioren

  112,00

  16,15

  14,70

  28,00

  Senioren/Masters/

  Wandelaars*

  140,00

  17,45

  23,55

  35,00


  Administratiekosten AU:    €7,70 eenmalig.

  Administratiekosten AVS:  €5,- eenmalig.

  *)   Wandelaars hebben gereduceerd tarief ivm het ontbreken van een gecertificeerde wandeltrainer. De wandelaars wandelen nu olv een begeleider.

  **) AU wedstrijdlicentie is optioneel, afhankelijk van of men aan officiele wedstrijden wenst deel te nemen, voor jeugdleden vaak van toepassing, zoals Athletic Champs.