• Kindpakket

  1 op de 9 kinderen in Nederland kunnen door het lage inkomen van hun ouders niet meedoen aan activiteiten die voor leeftijdgenootjes heel gewoon zijn. Daarom is het Kindpakket opgezet. Het Kindpakket is een gezamenlijk initiatief van de gemeente en de deelnemende fondsen om via één loket, en op een eenvoudige manier, een vergoeding aan te vragen voor binnen- en buitenschoolse activiteiten. Op deze wijze kunnen zij volwaardig deel blijven nemen aan de maatschappij.

  De fondsen uit het Kindpakket dragen onder andere bij aan:

  • schoolreisjes
  • schoolspullen
  • contributies voor de sportvereniging
  • sportattributen
  • culturele activiteiten zoals muziek- of dansles

  Het Kindpakket is ontstaan door een samenwerking tussen verschillende organisaties; Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en verschillende gemeenten.

  De gemeente Franekeradeel en het Gebiedsteam Franekeradeel werken samen met deze Stichtingen. U kunt zelf contact opnemen via www.kindpakket.nl  of als u daarbij hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen met het Gebiedsteam Franekeradeel. Zie de Contactgegevens