• Visie & Missie van de Vereniging

   

   

 • Visie op besturen

  We doen het samen!

  Alle leden en ouders van alle jeugdleden zijn geïnformeerd over de nieuwe werkwijze binnen AV Spartacus. Aanleiding is dat bijna alle werkzaamheden binnen de vereniging slechts op enkele schouders neer komt. Het bestuur heeft in het kader van ‘Besturen met visie’ voorgesteld de leden meer te betrekken bij werkzaamheden en activiteiten van onze club.

  Onder het motto ‘we doen het samen’ gaan we er van uit dat het werk binnen de club niet meer alleen op de schouders van enkele leden, trainers en/of vrijwilligers terecht komt. Daarom zijn werkzaamheden over commissies verdeeld.

  Het zijn overigens vooral senioren leden die zich hebben opgegeven voor de commissies. Helaas zijn er veel ouders van jeugdleden die geen kans zien zich in te zetten voor de jeugdafdeling. Maar dat betekent wel dat het werk zoals het wedstrijdsecretariaat, jeugdactiviteiten, het meegaan naar wedstrijden, door enkele ouders gedaan wordt of zelfs door seniorenleden of bestuursleden.

  Dat vinden wij als bestuur jammer. We hopen dat ouders zo nu en dan bereid zijn, werkzaamheden voor de jeugd op zich te nemen. We roepen ouders daarom op een bijdrage te leveren aan een van onze commissies gekoppeld aan de jeugd. Misschien helpt het te weten welke ouders nu actief zijn. Vraag daar gerust naar bij het bestuur.